učební plán na školní rok 2017/2018

detailní rozpis hodin a přestávek v jednotlivých dnech

vyučující anglického jazyka 2017/2018

další cizí jazyk – vyučující, skupiny – 2017/2018

volitelné předměty ve školním roce 2017/2018

pracovní/praktické činnosti – I.stupeň; praktické činnosti – II.stupeň

jmenný seznam vyučujících, názvů kroužků a dny v týdnu, kdy je kroužek realizován