aktuálně pro školní rok 2018/2019:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVPZV – „Církevní základní škola“ –
č. j. 33/2013(verze č. 4)