Fragen

Přiřazovací cvičení

Přiřaď položce na levé straně položku z pravé strany.
Jak se máš?
Kolik je ti let?
Kde bydlíš?
Odkud pocházíš?
Co máš rád?
Co je to?
Co jsou tvé záliby?
Kdy máš narozeniny?
Kdo je to?
Máš bratra nebo sestru?