Improve_your_vocabulary_power_the_Internet

to search for sth.
chatroom
user
to browse
to be online/offline
to send/receive/save an email
to find sth. on the Internet
to log off/out
to log in/on to sth.
network
to be posted on the website
password
user name
to be connected
to contact sb by email
email address
to surf the Net
(web) browser
to check one's email
attachment
to visit sb's website/chat room
inbox
to have access to the Internet/the Net
to download ( a file )
web page
to shop online
to attach
connection
service provider
prohlížet, hledat
nalézt co na Internetu
internetový prohlížeč
uživatel
uživatelské jméno
spojit se s kým elektronicky
e-mailová adresa
odhlásit se
webová stránka
síť
přihlásit se, připojit se k čemu
stáhnout ( soubor )
poskytovatel
heslo
být připojen/odhlášen
hledat co
surfovat po internetu
připojit soubor
mít přístup na internet
připojení
být umístěn na webové stránce
zkontrolovat si e-mailovou schránku
navštívit něčí webovou schránku/chat
příloha
být připojen
nakupovat na internetu
schránka příchozí
poslat/přijmout/uložit zprávu
chatovací místnost