Ve dnech 29. září – 1. října se žáci 6.A a 6.C zúčastnili adaptačního pobytu v táborovém středisku Archa Rajnochovice
(v rámci projektu „Seznamujeme se“).

Různorodé aktivity vedly žáky ke spolupráci a vzájemné komunikaci, k toleranci, k tvořivosti a upevňování dobrých vztahů
v třídním kolektivu… a to vše v krásném prostředí Hostýnských vrchů pod vedením zkušených lektorů.

Adaptační kurz očima šesťáků:

Líbilo se mi:

„Lampionky při večerním rituálu“

„Program“… „Buchty“

„Výlet na Marušku (rozhlednu)“

„Vše bylo super“

„Líbil se mi celý pobyt.“

„Krásné prostředí a lektoři byli super.“

„Všechno“

„Jak se o mě postarali.“

„Celý program!“

„Líbily se mi všechny zážitky z adapťáku..“

Překvapilo mě:

„Aktivity a lektoři.“

„Stezka odvahy a vedoucí.“

„Že jsme fungovali jako dobrý kolektiv.“

„Skok odvahy a lektoři“

„Nabitý program.“

„Že vedoucí byli hodní.“

„Jídlo a hry.“

„Všechno a hlavně jídlo.“

„Zábavný program.“

„Že tam byly hodné instruktorky.“