Dne 16. 12. jsme se s pěveckým kroužkem zúčastnili Adventního zpívání u ledové plochy v našem městě.

Počasí bylo mrazivé, ale věříme, že jsme přítomné posluchače rozehřáli svým vystoupením.