Vážení rodiče,

v minulém týdnu jsme Vás Informovali o způsobu výuky během mimořádných opatření a o tom,
že od pondělí 16. 3. 2020 bude komunikace mezi Vámi, Vašimi dětmi a vyučujícími probíhat dálkovým přístupem
(systém Bakaláři v aplikacích Komens a Úkoly, email, telefon, Messenger, WhatsApp a podobně).
Prosíme Vás tedy, abyste sledovali především aplikace systému Bakaláři a v případě potřeby se spojovali s vyučujícími pomocí kontaktů, které na sebe vyučující uvedli – viz seznam na webových stránkách.

Pedagogičtí pracovníci Vám a Vašim dětem budou k dispozici od 8,00 hod. do 12,00 hod.
a od 16,00 do 18,00 hod. na kontaktech v uvedeném seznamu.

Prosíme Vás o spolupráci při tomto způsobu vedení výuky.
Je třeba zajistit, aby děti měly pravidelný denní režim, v němž budou mít prostor pro plnění zadaných úkolů
a také Váš případný dohled na zpětné odeslání vypracovaných úkolů
(opět zmíněnými komunikačními kanály systému Bakaláři nebo jinými dohodnutými).
Některé úkoly mohou být i klasifikované.

Také doporučujeme Vašim dětem sledování výukových pořadů České televize, které začínají v pondělí 16. 3. 2020
(včetně příprav žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky v úterý a ve čtvrtek odpoledne),
případně dalších naučných pořadů, které nabízejí některé televizní či rozhlasové stanice.

Věříme, že tuto netypickou situaci v současných těžkých podmínkách společně zvládneme
ku prospěchu vzdělávání Vašich dětí.
V případě potřeby se na nás neváhejte obrátit jakýmkoli způsobem dálkové komunikace,
osobní návštěva školy není možná – pouze v opravdu neodkladných případech nebo na vyzvání.

Ing. Ludvík Kostelanský, ředitel školy