Ve čtvrtek 11. října se na naší škole uskutečnila beseda pro žáky 8. tříd „Pomozte nám zachránit farmáře“, nositelem projektu je Agrární komora Zlín, podpořená Ministerstvem zemědělství.
První část besedy byla o zemědělství, včetně výukového programu a představení činností na rodinné farmě,
druhá část byla zaměřena na kariérní poradenství.
Hlavním cílem projektu je podpořit pozitivní vnímání zemědělství s dopadem na vyšší zájem žáků o studium zemědělských oborů a zaměstnání v zemědělství a navazujících oborech, včetně ekologického zemědělství.