Školní kolo

proběhlo na naší škole v rámci výuky informatiky za účasti všech žáků 5. ročníků a všech dětí 6. – 9. ročníků
v době od 26. 11. do 17. 12. 2021.

K nejúspěšnějším řešitelům zkušebních testů patřili na 1. stupni:

Nicol Fico, Adéla Hanáčková, Klára Kostelanská, Matěj Navrátil, Marie Petříková, Jan Tillich a Isabela Zálešáková.

na 2. stupni se nejlépe umístili:

Adam Botek, Matyáš Červinka, Tomáš Šišpera, Tomáš Bednařík, Barbora Chmelíčková, Daniel Dvořan,Tereza Kolaciová,
Prokop Novák, Filip Tichý, Alexandra Tomčalová, a Karolína Vyskočilová. 

V okresním kole budou v celostátní soutěži ve finanční gramotnosti školu a město Veselí reprezentovat družstva ve složení:

1.stupeň
Adéla Hanáčková
Klára Kostelanská
Jolana Gajošová

2.stupeň
Adam Botek
Matyáš Červinka
Tereza Kolaciová

Sledujte Bakaláře a nástěnku ve škole.

Pravděpodobný termín je vždy ve 3. a 4. vyučovací hodině v učebně informatiky
ve Čt 13. 1. – 2. stupeň
a ve Čt 20. 1. – 1. stupeň

V loňském roce se podařilo našim žákům 1. stupně dosáhnout na 2. místo v ČR.
Děti 2. stupně v loňském roce tým do okresního kola bohužel nepostavily.

Budeme našim dětem přát minimálně stejnou úspěšnost, jako jejím předchůdcům a k výsledkům ve školním kole jim z celého srdce blahopřejeme.