Vybudování specializované učebny v CZŠ ve Veselí nad Moravou registrační číslo projektu: cz.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010612

Škola získá ICT technologie jako např. server; Wi-Fi; mobilní učebnu…