Dne 2. 10. 2018 jsme se sešli v naší školní družině ke společnému tvoření se seniory z Denního stacionáře Zdislava.

Tvořilo se v duchu a barvách podzimu.
Nálada byla výborná, protože jsme se dlouho neviděli a už teď se těšíme na příští společné setkání, které bude v listopadu.