Exkurzí do Hodonína jsme volně navázali na putování po Slovácku, abychom lépe poznali blízké okolí domova
a prostřednictvím památek, jevů či ikon souvisejících s naším krajem si rovněž prezentovali abecedu.

Písmeno G nám Hodonín nabídl svou Galerií výtvarného umění a jménem Garrigue příslušícím prvnímu národnímu prezidentovi. Navštívili jsme stálou expozici tamějšího muzea věnovanou Masarykovi i novou národní výstavu
připomínající 100. výročí republiky.