Znalost abecedy patří mezi základní vědomosti žáků.

My třeťáci jsme se s ní začali seznamovat v ročníku druhém prostřednictvím projektu „slovácká abeceda“, v rámci kterého jsme si ke každému písmenu přiblížili konkrétní památku, jev či ikonu se Slováckem související.
Písmeno K jsme si prezentovali kuželovským větrným mlýnem.
Plánovanou exkurzi do mlýna jsme absolvovali za velmi příjemného počasí v úterý 9. 10.
Cestou tam jsme projížděli řadou horňáckých obcí a získali jsme tak zkušenost s dalším písmenem „slovácké abecedy“,
jehož bylo právě Horňácko zástupcem.

Třídy 3. A, B, C