Ve čtvrtek 26. září se vybraní žáci 8. a 9. ročníku v rámci volby střední školy a volby povolání zúčastnili exkurze s besedou v pražírně kávy Kamikáva ve Veselí nad Moravou.

V kouzelném prostředí pražírny se žáci dozvěděli, co je zapotřebí k tomu, aby vznikla firma – byznys plán, finance, reklama apod.
Beseda pokračovala tím, jaké schopnosti a dovednosti by měl mít podnikatel, ten, kdo chce být OSVČ
a pracovat sám na sebe.
Velké poděkování patří manželům Matouškovým za pozvání do svých kávou provoněných prostor, milé pohoštění
a za příjemnou besedu, která se žákům moc líbila.