Dvouhodinový projekt finanční gramotnosti absolvovaly obě čtvrté třídy záhy po velikonočních prázdninách.

Zajímavé a rozhodně zúročení žádoucí informace o financích a rozličných finančních produktech vyslechli čtvrťáci v podání lektorů společnosti ZFP GROUP Akademie.