V listopadu byla školním klubem vyhlášena fotografická soutěž na téma podzimu. Zúčastnily se děti od 5. do 9. ročníku.

Sešlo se celkově 12 fotografií. O vítězi rozhodovali vybraní učitelé a vychovatelé, z jimi zvolených pořadí jsme nakonec určili tři vítězná místa.

Díky za vaše snímky a připravte si objektivy na zimní soutěž!