Ve dnech 26.3 a 28.3 si členové parlamentu připravili pro budoucí prvňáčky zábavnou prohlídku naší školy.

Děti na jednotlivých stanovištích plnily zábavné úkoly v jednotlivých odborných učebnách i v nové jídelně.
Po úspěšném zvládnutí byly všechny děti odměněny diplomem.