Pečlivě prostudujte (rodiče i děti), v případě dotazů kontaktujte kabinet cizích jazyků
(pí. uč. Hanková, Hlaváčková nebo Večeřová).

Pokyny na cestu