Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

vzhledem k současné situaci vyhlášeného nouzového stavu v naší zemi se mění organizace zápisů dětí do 1. ročníku ZŠ.
Podle opatření ministra školství proběhnou zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021
bez osobní přítomnosti dětí ve škole a pokud možno bez osobní přítomnosti zákonných zástupců.

V naší škole jsme určili termín zápisu na týden 20. – 24. 4. 2020.

Na webových stránkách školy jsou zveřejněny dokumenty (Žádost k zápisu a Zápisní list), které je potřeba vyplnit a podepsané dodat na sběrné místo – označená schránka u vchodu do nové budovy školy.

Také je možné vyplněné dokumenty odeslat poštou na adresu školy, případně datovou schránkou (gq44xs3)
nebo emailem s elektronickým podpisem ( skola@czsveseli.cz ).

Následně vystavíme rozhodnutí o přijetí a odešleme Vám jej poštou.

V případě odkladu školní docházky o jeden rok je potřeba k výše uvedeným dokumentům a ve stejném termínu dodat také vyplněnou Žádost o odklad školní docházky.
K této žádosti je nutné přiložit do 31. 5. 2020 také doporučení školského poradenského zařízení
(např. Pedagogicko-psychologické poradny).
V tomto případě Vám rozhodnutí o odkladu školní docházky odešleme po dodání všech náležitostí z Vaší strany.

V případě nejasností se s námi můžete spojit emailem nebo telefonicky na kontaktech uvedených na webových stránkách školy www.czsveseli.cz

Víme, že se děti na zápis do školy těší a nechceme je úplně připravit o tento zážitek.
Proto se podle vývoje situace budeme snažit pro předškoláky připravit program v náhradním termínu,
aby se měly možnost seznámit s prostředím školy i svými budoucími třídními učitelkami.
O termínu a podrobnostech Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení, na Vaše děti i na Vás se budeme těšit.

 

Ing. Ludvík Kostelanský, ředitel školy