Vážení rodiče,

v úterý 10. 3. 2020 jsme Vás prostřednictvím Vašich dětí a na webových stránkách školy informovali o uzavření školy pro žáky,
které bylo nařízeno mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.
V tuto chvíli zatím nikdo neví, jak dlouho bude tato situace trvat.

V době uzavření školy by neměla být přerušena výuka, proto přistupujeme k dálkovému vedení výuky
formou elektronické komunikace.
Sledujte, prosím, webové stránky školy a aplikaci Komens systému Bakaláři.
Přes tuto aplikaci budou učitelé od pondělí 16. 3. 2020 posílat zprávy, úkoly a materiály pro samostatnou práci žáků doma.
Úkoly, které žáci dostali k samostatnému vypracování ještě před uzavřením školy, samozřejmě zůstávají v platnosti.
Budeme rádi, když své děti v tomto systému výuky podpoříte a s případnými problémy při řešení úkolů jim pomůžete
(což samozřejmě neznamená, že za ně budete úkoly plnit Vy…).

Tato situace nás nikterak netěší.
Snažíme se v nových podmínkách zorientovat a najít co nejlepší řešení.
V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat mailem nebo telefonicky (v době od 8,00 do 13,00 hod.).
Osobní návštěvu školy, prosíme, omezte jen na vyřízení nejdůležitějších záležitostí, které se nedají vyřešit dálkovou komunikací
a nesnesou odklad.

Ing. Ludvík Kostelanský, ředitel školy