Žáci 4. C

Z deníku školy v přírodě:
Lipka – Jezírko je NEJ! Pardon, nebudu to vypisovat dopodrobna.
Dnešek jsem si móóóc užila a večer jsme si vyráběli tašky.
Jdeme na zelenohnědý večer. Tak to byla BOMBA!
Dnes máme na ubytování jenom snídani, protože už jedeme do Rudického propadání.
Za průvodce jsme měli Martina a Martinu. Přivezla jsem si odtud
1. kupu kamínků – lidový název rudická koule a vědecky geoda
2. všechno špinavé.