V minulém týdnu tým Nadace Karla Janečka spolu s Jirkou Králem vylosovali tři vítězné týmy.

Jedním s vítězných týmů se stal i náš žákovský parlament, který v rámci dne laskavosti zavítal do dětského domova ve Strážnici, kde si pro děti připravil zábavně soutěžní odpoledne s maskami.

Nadace Karla Janečka si pro vítězné týmy připravila zajímavé ceny.

  • Setkání a workshop s ambasadorem Jirkou Králem
  • Zábavně kreativní workshop „Jak umění mění učení“
  • Virtuální realita na vlastní kůži – Dobrodružná atrakce Golem VR
  • Workshop Hodnotového vzdělávání „ Jak všímavost ke světu přináší spokojenost a radost“

Dětem děkujeme za projevenou laskavost a věříme, že v ní budou i nadále pokračovat.

Mgr. Jana Hlaváčková, Mgr. Jana Adamcová
Koordinátorky žákovského parlamentu