vedení školy:

Přímé telefonní spojení:
ing. Ludvík Kostelanský (ředitel školy) ludvik.kostelansky@czsveseli.cz 518 309 933
Mgr. Tomáš Just (zást. pro I.st.) tomas.just@czsveseli.cz 518 309 948
Mgr. Pavel Andrýsek (zást. pro II.st.) pavel.andrysek@czsveseli.cz 518 309 948

ekonom.úsek:

Hana Bedravová hana.bedravova@czsveseli.cz 518 309 931

učitelé I.stupně:

Mgr. Ivona Hálová ivona.halova@czsveseli.cz 518 309 949
PaedDr. Monika Jakšová monika.jaksova@czsveseli.cz 518 309 949
Mgr. Františka Kolská frantiska.kolska@czsveseli.cz 518 309 949
Mgr. Jana Šilcová jana.silcova@czsveseli.cz 518 309 949
Mgr. Jiří Kuchař jiri.kuchar@czsveseli.cz 518 309 949
Mgr. Eva Pavliňáková eva.pavlinakova@czsveseli.cz 518 309 949
Mgr. Martina Němečková martina.nemeckova@czsveseli.cz 518 309 949
Mgr. Alena Smetková alena.smetkova@czsveseli.cz 518 309 945
Mgr. Štěpánka Tomčalová stepanka.tomcalova@czsveseli.cz 518 309 949
Mgr. Jitka Vojáčková jitka.vojackova@czsveseli.cz 518 309 947
Mgr. Jindřiška Berková jindriska.berkova@czsveseli.cz 518 309 949
Mgr. Anna Šrámková anna.sramkova@czsveseli.cz 518 309 949
Mgr. et Mgr. Jana Adamcová jana.adamcova@czsveseli.cz 518 309 949

poradenské pracoviště:

Bc. Michaela Zelinková michaela.zelinkova@czsveseli.cz 518 309 942

kariérové poradenství:

Mgr. Markéta Randová marketa.randova@czsveseli.cz 518 309 946
   

výchovné poradenství:

   
Mgr. Tomáš Just tomas.just@czsveseli.cz 518 309 948
   

učitelé II.stupně:

Mgr. Petr Buchtela petr.buchtela@czsveseli.cz 518 309 937
Mgr. Jana Hanková jana.hankova@czsveseli.cz 518 309 936
Mgr. Jana Hlaváčková jana.hlavackova@czsveseli.cz 518 309 936
Mgr. Aleš Mička ales.micka@czsveseli.cz 518 309 937
Mgr. Aleš Kalina ales.kalina@czsveseli.cz 518 309 934
Mgr. Markéta Randová marketa.randova@czsveseli.cz 518 309 946
Mgr. Iva Rolencová iva.rolencova@czsveseli.cz 518 309 939
Mgr. Jitka Štípská jitka.stipska@czsveseli.cz 518 309 921
Mgr. Andrea Večeřová andrea.vecerova@czsveseli.cz 518 309 936
Mgr. Věra Záňová vera.zanova@czsveseli.cz 518 309 943
Mgr. Lenka Mikošková lenka.mikoskova@czsveseli.cz 518 309 943
Mgr. Magdalena Zacharová magdalena.zacharova@czsveseli.cz 518 309 946
DiS. art. Dominik Šváb dominik.svab@czsveseli.cz 518 309 930
Mgr. Lenka Rybková lenka.rybkova@czsveseli.cz 518 309 943

školní klub:

Bc. Michaela Zelinková michaela.zelinkova@czsveseli.cz 518 309 942
Mgr. Jiří Kuchař jiri.kuchar@czsveseli.cz 518 309 944
DiS. art. Dominik Šváb dominik.svab@czsveseli.cz 518 309 930
Helena Kukulišová helena.kukulisova@czsveseli.cz 518 309 940
Mgr. Lenka Rybková lenka.rybkova@czsveseli.cz 518 309 943
   

vychovatelé ŠD:

Jakub David jakub.david@czsveseli.cz 518 309 940
Renáta Kubečková renata.kubeckova@czsveseli.cz 518 309 945
Helena Kukulišová helena.kukulisova@czsveseli.cz 518 309 940
DiS. Jarmila Hamšíková jarmila.hamsikova@czsveseli.cz 518 309 947
Renáta Galečková renata.galeckova@czsveseli.cz 518 309 940

školní jídelna:

Ivana Kostelanská ivana.kostelanska@czsveseli.cz 518 309 932

školník:

Stanislav Vašíček stanislav.vasicek@czsveseli.cz