Zábavné počítání ve třídě plné stromů si užily děti prvních tříd v lesní školce ve Bzenci.

Místo lavic tráva, místo čísel šišky, kamínky a jiné přírodniny. I zápis příkladů byl netradiční – křídou na dřevěnou tabulku.
Den s lesní matematikou jsme si všichni užili.