SAMSUNG CAMERA PICTURES

Ve dnech 23. a 30. května se pro žáky 8. ročníku uskutečnil Modelový program projektu KaPoDaV
(podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání).

Tento program byl zaměřen na téma Sebepoznání, které je pro volbu povolání velmi důležité.
Žáci prošli různými aktivitami zaměřenými na toto téma („Co mě baví“, „V čem jsem dobrý“ …).
Zkusili si také aktivitu podle teorie J. L. Hollanda (americký psycholog a sociolog), který rozlišil šest typů osobnosti
na základě osobnostních vlastností, vlivu prostředí, zájmů apod.

SAMSUNG CAMERA PICTURES