V pátek 11. září se vydali žáci 2. A a 2. B do Napajedel, aby navštívili jízdárnu.

Po vysednutí z vlaku děti hledaly fáborky, plnily úkoly a luštily tajenku. Fáborky nás přivedly až ke koním.
Všichni si mohli vyzkoušet čištění, pozorovat nasedlání a nauzdění.
Následovala projížďka na koních, po které na děti čekalo překvapení v podobě pizzy.
Celý den se nám vydařil a odjížděli jsme nadšeni.