aktuálně pro školní rok 2019/2020:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVPZV – „Církevní základní škola“ –
č. j. 33/2013(verze č. 4)

Projekty dle ŠVP

 • Celoškolní
  Poselství křesťanských Vánoc
  Poselství křesťanských Velikonoc
 • Víceročníkové
  Hurá z lavic (školy v přírodě)
  Sportovní zdatnost (1. stupeň)
  Umíme si pomáhat (1. a 9. ročník)
 • Ročníkové
  Seznamujeme se (6. ročník)
  Lyžařský výcvikový kurz (7. ročník)
  Putování po přírodních zajímavostech ČR (8. ročník)
  Poznáváme region (9. ročník)
  Loučení deváťáků (9. ročník)
  48 hodin deváťáka (9. ročník)