aktuálně pro školní rok 2022/2023:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVPZV – „Církevní základní škola“ –
č.j. 1/2021 (verze č.5)
Upravené dodatky k ŠVP verze č.5
ŠVP školní družiny CZŠ verze 2
ŠVP školního klubu CZŠ verze 2

Projekty dle ŠVP

 • Celoškolní
  Poselství křesťanských Vánoc
  Poselství křesťanských Velikonoc
 • Víceročníkové
  Hurá z lavic (školy v přírodě)
  Sportovní zdatnost (1. stupeň)
 • Ročníkové
  Seznamujeme se (6. ročník)
  Lyžařský výcvikový kurz (7. ročník)
  Putování po přírodních zajímavostech ČR (8. ročník)
  Poznáváme region (9. ročník)
  Loučení deváťáků (9. ročník)
  48 hodin deváťáka (9. ročník)