Co vám nabízíme?

 A) Praktické zkušenosti se zakládáním a vedením žákovských parlamentů ZDARMA:

 • Vzájemnou výměnu zkušeností mezi parlamenty nebo jejich koordinátory formou společných koordinovaných setkání
  nebo pracovních workshopů.
 • Možnost podívat se na otevřené zasedání parlamentu.
 • Poradit se během konzultace s koordinátorem, vedením školy či spolupracujícím učitelem o konkrétních otázkách,
  která vás k parlamentu napadají.
 • Další možnosti nahlédnutí do kuchyně zkušeného parlamentu.

 B) Metodické materiály pro práci se žákovskými parlamenty:
K rozdání (odběratel podepíše předávací protokol)

 • Žákovský parlament I. – III.
 • Žákovský parlament na prvním stupni.
 • Žákovské projekty.
 • Zápisník pro členy žákovského parlamentu.
 • Zápisník pro žáky 3.-5. třída a vklad pro 1.-2. třídu.

K prodeji (odběratel si vezme materiály, předá své fakturační údaje, které KCP předá CEDU)

 • Plakáty
 • Šťastný koordinátor
 • Soubor aktivit
 • POLITEIA – pracovní listy do hodin občanské výchovy, třídnických hodin a pro žákovský parlament
C) Rozvoj odborných dovedností a znalostí v tématu žákovských parlamentů
(lektoruje CEDU- Centrum demokratického učení)
 • Osobnostní rozvoj koordinátora
  • Mentoring – zpětná vazba k zasedání, řešení aktuálních otázek a témat koordinátora
  • Koučování – podpora při rozhodnutích, hledání dalšího směřování a zvýšení vlastní motivace
 • Celodenní semináře a workshopy k žákovským parlamentům
  • Trénink koordinátora parlamentu I. – III.
  • Žákovský parlament pro nejmenší
  • Žákovský parlament v životě školy (seminář pro celý učitelský – obavy
   a očekávání, co to je a jaký to má smysl, přínosy pro školu, žáky a učitele, diskuze o aktuálních otázkách)
 • Vzdělávací podpora pro žáky v parlamentu
  • Kurzy na míru založené na metodách zážitkové pedagogiky
   (zvyšující motivací a dovednosti žáků pro činnost v ŽP)

Konzultační centrum Školy pro demokracii.

Co nabízíme?

Škola pro demokracii je celonárodní síť škol, které zapojují děti do života školy.
Celý program hodnocení  Škol pro demokracii vychází z doporučení Rady Evropy, zpracovaných v dokumentu
„Příručka pro zajištění kvality výchovy k demokratickému občanství ve školách“
(„Tool for Quality Assurance of Education for Democratic Citizenship in Schools: UNESCO, Council of Europe, CEPS, 2005).

Naše škola se podílela na tříletém vývoji a testování  adaptovaných materiálů pro ČR v projektu „Žákovské parlamenty S.O.S“, který byl podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Po registraci školy na webových stránkách  www.skolaprodemokracii.cz  vás budeme kontaktovat a zašleme vám informační tabuli a nálepky pro vyznačování splněných oblastí.
Dále vám poskytneme zdarma konzultace k mapování a procesu certifikace.