CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU

Pedagogický sbor má 44 členů a tvoří jej:

  • ředitel, 2 zástupci ředitele
  • 15 učitelů 1. stupně ZŠ
  • 16 učitelů 2. stupně ZŠ
  • 9 vychovatelů školní družiny a školního klubu (i z řad pedagogických pracovníků)
  • 4 asistenti pedagoga (i z řad pedagogických pracovníků)
  • 1 školní poradkyně
  • 1 školní kaplan
  • 6 rodičovská dovolená

Kompetence pracovníků školy

Organizační schéma řízení školy 2018/2019

Třídy, třídní učitelé