CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU

Pedagogický sbor má 40 členů a tvoří jej:

  • ředitel, 2 zástupci ředitele
  • 13 učitelů 1. stupně ZŠ
  • 15 učitelů 2. stupně ZŠ
  • 9 vychovatelů školní družiny a školního klubu
  • 8 asistentů pedagoga
  • 1 školní poradkyně
  • 1 školní kaplan
  • 1 rodičovská dovolená

Kompetence pracovníků školy

Organizační schéma řízení školy 2022-2023

Třídy, třídní učitelé