ŠVP školního klubu CZŠ

Vnitřní řád školního klubu

KROUŽKY NA ŠKOLE 2023-2024

Zábava ve volném čase

Klubovna školního klubu:

a) stálé činnosti

 • zapojení žáků 1. i 2. stupně do činností v kroužcích pod vedením pedagogických i externích pracovníků
 • výtvarné a fotografické soutěže
 • využití počítače – pohádky, hry,  tanec podle předlohy a dataprojektoru, zpívání
 • skládání molitanových kostek
 • stolní hry
 • stolní fotbal
 • vzdušný hokej
 • kulečník
 • šipky
 • mimo klubovnu – minibál a karneval

b) nepravidelné činnosti

 • spolupráce se ŽP – např. pečení perníčků pro mikuláše; CZŠ má talent; Den elegance
 • spolupráce s DDM – např. dopravní soutěž mladých cyklistů
 • aktivity žáků v době vedlejších prázdnin
 • turnaje, soutěže, besedy s ukázkami

ŠKOLNÍ KLUB „U SOVY“ PŘI CZŠ VESELÍ NAD MORAVOU

Činnost školního klubu je zaměřena na volnočasové aktivity žáků školy. Děti mají možnost zapojit se do činností různých kroužků
a využít tak svých znalostí, dovedností, návyků a vědomostí jak ke zdravému životnímu stylu a ochraně přírody, tak k vyhledávání informací a tím i utváření vztahů k lidem a hlavně k sobě samým. Má důležitou roli při prevenci negativních sociálních jevů.

Školní klub zahájil činnost 7. 9. 2009 a zahrnuje činnost kroužků a činnost klubovny.
Provozní doba Školního klubu je v pracovní dny od 13:00 – 17:00.
(od školního roku 2018/2019 do 16:00, poté v prostorách klubovny do 17:00 ŠD).
Činnost pravidelných zájmových kroužků se v době hlavních prázdnin přerušuje a o vedlejších prázdninách se nabízené aktivity uskutečňují podle zájmu žáků
(např. podzimní prázdniny – florbal a malá kopaná, o jarních prázdninách stolní tenis).

Program je nastaven tak, aby žáci využívali nejen činnosti v kroužcích, ale mají možnost každý pracovní den navštěvovat klubovnu Školního klubu.
K dispozici je počítač, využívaný hlavně staršími žáky. Děti mohou využít stolní hry nebo si mohou hrát s velkými molitanovými kostkami.
Rády pomáhají při zajištění akcí klubu, např. karneval.
Oblíbené je kreslení na tabulku a společné hraní Twisteru.

Pod hlavičkou Školního klubu pracuje kolem 30 kroužků, které jsou určeny pro mladší i starší žáky.
Kroužky vedou jak pedagogičtí pracovníci, tak i externí pracovníci.

Mimo kroužky a činnosti uskutečnil ŠK následující akce:

Školní rok 2016-2017
Školní rok 2017-2018
Školní rok 2018-2019
Školní rok 2019-2020
Školní rok 2020-2021
Školní rok 2021-2022
Školní rok 2022-2023

Závěrem bych chtěla poděkovat všem vedoucím kroužků a pedagogům, vychovatelkám,
kteří zajišťují provoz klubovny.