Plánované změny Příjimacího řízení pro školní rok 2023-24

TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2023-24

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zz

Nejdůležitější termíny pro pz na ss 2023-24

Příjimací řízení 2023-2024 nové informace

 

Cíle profesního poradenství
– příprava na volbu budoucího povolání
– cvičení na sebepoznání zaměřené na výběr vhodné profese a vzdělávání, které bude v souladu s osobností žáka
(zájmy, schopnosti, dovednosti, předpoklady)
– poradenská pomoc – poskytování individuálních konzultací žákům i rodičům při výběru vhodného vzdělávání
– zprostředkování informací souvisejících s volbou SŠ
– poskytnutí informací týkajících se přihlášek na SŠ a přijímacího řízení na SŠ

Co je volba povolání (profesionální orientace)?
1. rozhodnutí žáka na konci základní školy o studiu na určitém učebním nebo studijním oboru
2. všechna rozhodování od výběru střední školy až po výběr kteréhokoliv zaměstnání v kterémkoliv věku
Volba povolání = určitý proces, ve kterém člověk zvažuje na základě různých kritérií další postup ve své profesionální kariéře
a na jehož konci dospívá k nějakému rozhodnutí.

Jak si vybrat SŠ

Předpoklady

 • Jaké máte výsledky, známky?
 • Zvládnete studium, jste studijní typ?
 • Máte nadání, koníčky, zájmy, které při studiu uplatníte?
 • Nemáte zdravotní či jiná omezení pro studium vybraného oboru?

Dostupnost a finance

 • Zvládnete dojíždění nebo budete bydlet v místě?
 • Má škola ubytovací kapacity nebo zvolíte jinou možnost?
 • Platí se na škole školné? Jsou možnosti slev nebo stipendií?
 • Jaké jsou náklady kromě dopravy, ubytování či školného?

Šance na přijetí a uplatnění po škole

 • Jaká je šance na přijetí? Kolik studentů školu nedokončí?
 • Spolupracuje škole VŠ, VOŠ nebo praxí?
 • Jaká je nezaměstnanost absolventů?
 • Jaká je úspěšnost studentů u maturity nebo závěrečných zkoušek?
 • Jaké procento studentů se dostane na VŠ nebo VOŠ?

Prezentace a kvalita školy

 • Jaké má škole vybavení?
 • Jak se škola prezentuje? Jak vypadá web školy nebo dny otevřených dveří?
 • Pořádají se výměnné zahraniční pobyty či jiné výjezdy?
 • Jaké jsou reference od známých, rodičů studentů či absolventů?

Jak probíhá volba povolání?
Jde o rozhodovací proces, který probíhá na základě určitých kritérií:
a) zájmy jedince, představy, šance, povahové, intelektové, tělesné, zdravotní rysy a znaky apod.
b) charakteristické znaky povolání, např. pracovní činnosti, pracovní objekty, pracovní prostředky,
pracovní prostředí, poptávka na trhu práce apod.
Vlastní rozhodování je pak konfrontací obou skupin kritérií a hledáním styčného bodu nebo přijatelného řešení mezi nimi.
Prvotní volba povolání – rozhodování žáka o volbě dalšího vzdělávání po ukončení ZŠ – má v celém procesu profesionální orientace zvlášť důležitý význam.
Je považována za nejsložitější ze všech voleb, neboť poskytuje relativně nejvíce možností a profesionální orientaci určitým způsobem směruje. Každá další volba povolání je pak touto volbou nasměrována a omezována.

Jaké jsou možnosti pomoci dospívajícím při volbě povolání?
● Pedagogicko-psychologické poradny – zde ve spolupráci s psychologem je možnost zajistit individuální
nebo skupinové vyšetření za účelem zjištění zájmů dítěte, jeho osobnostního zaměření, mentální kapacity a pomoci dítě nasměrovat optimálním směrem vzhledem k jeho možnostem.
● IPS (Informační a poradenská střediska při Úřadech práce) – pracovníci zde nabízejí informace týkající se
aktuální nabídky a poptávky zaměstnání na trhu práce, poskytují informace o jednotlivých typech povolání,
dávají možnost administrace dotazníku zájmů.
● Profesní poradce – poskytuje zprostředkované informace pramenící z IPS, informuje o termínech odevzdání přihlášek na SŠ, termínech vykonávání přijímacích zkoušek, termínech „Dnů otevřených dveří“,
pořádanými jednotlivými středními školami a učňovskými učilišti, iniciuje informativní schůzky pro rodiče.