Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Kalina

Konzultační hodiny:
středa: 11:00-12:00
pátek: 11:00-12:00

V případě potřeby je možné se domluvit individuálně na tel. 518 309 934

Minimální program prevence rizikového chování CZŠ 2023-24

Krizový plán při výskytu SPJ na CZŠ 2023-2024

Metodický pokyn MŠMT č.j. 21291/2010-28 k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů
ve školách a školských zařízeních v oblastech:

Alkohol

Doprava

Drogy

Extremismus

Homofobie

Krádeže

Kyberšikana

Poruchy příjmu potravy

Šikana

Syndrom týraného dítěte

Tabák

Vandalismus

Záškoláctví

Domácí násilí

Netholismus

Příslušnost k subkultúrám

Rizikové sexuální chovaní

Sebepoškozování

Hazardní hráčství

Nová náboženská hnutí

Krizové situace spojené s násilím

Směrnice pro postup v případech trestných činů pohlavního zneužití

Dodržování pravidel prevence dětí s PAS

Prevence zneužívání dětí

Rady rodičům