Mgr. Tomáš Just, výchovný poradce pro 1. a 2. stupeň  CZŠ

Konzultační hodiny:
Úterý: 10:00 – 12:35 hod.

Po telefonické domluvě i jindy! (518309948)

Žáci mohou kontaktovat výchovného poradce každý den během hlavní přestávky v kanceláři zástupců.

Co je náplní výchovného poradenství na naší škole?

  • sledování a evidence žáků se specifickými poruchami učení
  • podpora talentovaných žáků
  • poskytování individuálních konzultací pro žáky a jejich rodiče z oblasti výchovy a vzdělávání
  • věnování se výukovým a výchovným problémům
  • výchovné komise – řešení výukových a kázeňských problémů
  • zajišťování podkladů pro vyšetření žáků v pedagogické psychologické poradně – na žádost rodičů

Průvodce nežádoucími sociálními jevy a možnostmi jejich řešení pro rodiče žáků základních škol