Spolek rodičů a přátel CZŠ je dobrovolnou, nepolitickou organizací, která sdružuje rodiče žáků a všechny zájemce,
kteří svou prací a činností chtějí přispět k rozvoji a podpoře CZŠ.
Činnost SRPCZŠ je založena na dobrovolné aktivitě, na tvůrčích  a organizačních schopnostech, na společném zájmu
a na možnostech členů.

Činnost spolku rodičů a přátel CZŠ spočívá zejména v těchto oblastech:

         podpora kulturní, sportovní a vzdělávací činnosti žáků

         podpora volnočasových aktivit žáků a pomoc v získávání finančních prostředků pro tuto oblast

         pořádání kulturních a společenských akcí – školní ples

         seznamování vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů i veřejnosti

         spolupráce s volenými zástupci v Radě školy

         odměňování žáků za jejich výjimečné sportovní, příp. umělecké výkony či výjimečné školní úspěchy

         dary nejlepším žákům jednotlivých tříd na konci školního roku

 

Zajišťování finančních příspěvků na:

         ceny na soutěže, olympiády a ostatní školní akce

         školní  parlament  a  jeho činnost

         dopravu v mimoškolních akcích, na soutěže a závody

         dopravu na plavání, školy v přírodě, lyžařský výcvik

         dopravu při reprezentaci školy – Odry, Olomouc, Brno apod.

         dopravu na výlet pro oceněné žáky na konci školního roku

Podrobný soupis všech příspěvků je k nahlédnutí na vývěskách ve škole a také níže v PDF souboru.

Výbor SRPCZŠ

Předseda: Přemysl Vřeský

Místopředseda: Iva Rolencová

Pokladník: Josef Vícha

Členové: Jindřiška Berková, Pavla Josefíková, Pavla Přibylová, Blanka Zámečníková, Jana Všetulová

Stanovy SRPCZŠ

Zpráva o hospodaření 2017-2018
Zpráva o hospodaření 2018-2019
Zpráva o hospodaření 2019-2020
Zpráva o hospodaření 2020-2021
Zpráva o hospodaření 2021-2022

Zpráva o činnosti SRPCZŠ – 2019-2020

Přehled příspěvků SRPŠ žákům školy ve školním roce 2019-2020
Přehled příspěvků SRPŠ žákům školy ve školním roce 2020-2021
Přehled příspěvků SRPŠ žákům školy ve školním roce 2021-2022
Přehled příspěvků SRPŠ žákům školy ve školním roce 2022-2023