Žákovský parlament je spojnicí mezi žáky a učiteli a také mezi žáky a vedením školy.
Měl by přinášet podněty ze strany členů parlamentu i ostatních žáků k lepšímu fungování komunikace mezi žáky
a učitelským sborem a ke zlepšení podmínek pro školní práci i další pobyt žáků ve škole.
Žákovský parlament dále působí preventivně proti sociálně patologickým jevům jako je např. šikana a fyzické
nebo psychické obtěžování.

Členové parlamentu jsou voleni na dva roky, vždy dva zástupci z jedné třídy (3. – 9. ročník).
Parlament se řídí Statutem školního žákovského parlamentu, který vymezuje činnost a cíle parlamentu. Tento Statut musí být schválen nadpoloviční většinou a v průběhu fungování parlamentu může být nadpoloviční většinou doplněn nebo změněn.

S parlamentem úzce spolupracuje také pověřený učitel, jehož role je určena Statutem školního žákovského parlamentu.
Tento vyučující pravidelně informuje vedení školy a ostatní učitele na pravidelných poradách pedagogických pracovníků
o činnosti parlamentu.

Seznam členů žákovského parlamentu 2020/2021
4. Jakub Zich, Jasmína Kozumplíková4. A
5. Lukáš Herodes, Karolína Šimková4. B
6. Karolína Frolková, Jan Tillich4. C
7. Karolína Žádníková, Tereza Slezáková5. A
8. Veronika Hrušková, Denisa Zámečníková5. B
9. Karolína Tomečková , Jan Doboš5. C
10. Lukáš Šantavý, Tobiáš Kostelanský6. A
11. Nikolas Chupik, Jiří Lev6. B
12. Klára Šrámková, Adéla Herodesová7. A
13. Lilian Sarah Zichová, Karolína Beková7. B
14.8. A
15.8. B
16. Martin Trčka, Michaela Uřičářová9. A
17. Pavel Tobola, Alice Ondrušová9. B

 

Předseda parlamentu: Pavel Tobola
Místopředseda 1. stupně: Karolína Žádníková
Místopředseda 2. stupně:
Tiskový mluvčí:
Foto:
Přenos informací do 1.-2. třídy: Klára Šrámková, Adéla Herodesová
Zápisy: Karolína Slaníková
Divoké karty: Natálie Galářová, Hana Bodová, Adéla Hanáčková, Adéla Supová, Kristýna Káčerová, Adéla Hanáčková

Koordinátoři:
Mgr. Jana Hlaváčková
Mgr. Jana Adamcová