Žákovský parlament je spojnicí mezi žáky a učiteli a také mezi žáky a vedením školy.
Měl by přinášet podněty ze strany členů parlamentu i ostatních žáků k lepšímu fungování komunikace mezi žáky
a učitelským sborem a ke zlepšení podmínek pro školní práci i další pobyt žáků ve škole.
Žákovský parlament dále působí preventivně proti sociálně patologickým jevům jako je např. šikana a fyzické
nebo psychické obtěžování.

Členové parlamentu jsou voleni na dva roky, vždy dva zástupci z jedné třídy (3. – 9. ročník).
Parlament se řídí Statutem školního žákovského parlamentu, který vymezuje činnost a cíle parlamentu. Tento Statut musí být schválen nadpoloviční většinou a v průběhu fungování parlamentu může být nadpoloviční většinou doplněn nebo změněn.

S parlamentem úzce spolupracuje také pověřený učitel, jehož role je určena Statutem školního žákovského parlamentu.
Tento vyučující pravidelně informuje vedení školy a ostatní učitele na pravidelných poradách pedagogických pracovníků
o činnosti parlamentu.

Seznam členů žákovského parlamentu 2023/2024
 Laura Potrusilová, Richard Šarman 3. A
Stanislav Macík, Emily Válková 3. B
Jonáš Blažíček, Jakub Kozumplík 3. C
Miloš Kozumplík, Aneta Kotásková 4. A
Lucie Kuchyňková, Iva Šišperová 4. B
Barbora Kopečná, Štěpán Skřivánek 5. A
Karel Všetula, Antonín Baňař 5. B
Vendula Všetulová, Karolína Bílková 6. A
Magdaléna Chromečková, Aneta Dufková 6. B
Marek Slezák, Laura Hamšíková 7. A
Jakub Hanáček, Vojtěch Nejezchleba 7. B
Tereza Slezáková, Milan Všetula 8. A
Tereza Hrubá, František Mikulík 8. B
Marie Šrámková, Prokop Novák 8. C
Lukáš Šantavý, Klára Tomečková 9. A
Marek Vyoral, Nicolas Chupík 9. B

 

Předseda parlamentu: Milan Všetula
Místopředseda parlamentu: Lukáš Šantavý
Foto: Jakub Hanáček, Klára Tomečková
Zapisovatel: Antonín Baňař
Přenos informací do 1.-2. třídy: Marek Slezák, Jakub Hanáček, Prokop Novák, Milan Všetula, Vojtěch Nejezchleba
Nástěnky: Karolína Bílková, Iva Šišperová, Lucie Kuchyňková, Klára Tomečková
Divoké karty: 3.A Barbora Machová, 3.B Matyáš Měsíček, 4.A Adéla Kozumplíková, 4.B Anna Janušová, 5.A Jakub Hanáček, 6.A Nela Lovecká, 7.A Jakub Zich, 7.B Mária Vašková, 8.C Denis Mišurec, 9.A Tobiáš Kostelanský
Zprávy p. řediteli: Marek Vyoral

Koordinátoři:
Bc. Klára Výmolová
Mgr. Eva Pavliňáková