Žákovský parlament je spojnicí mezi žáky a učiteli a také mezi žáky a vedením školy.
Měl by přinášet podněty ze strany členů parlamentu i ostatních žáků k lepšímu fungování komunikace mezi žáky
a učitelským sborem a ke zlepšení podmínek pro školní práci i další pobyt žáků ve škole.
Žákovský parlament dále působí preventivně proti sociálně patologickým jevům jako je např. šikana a fyzické
nebo psychické obtěžování.

Členové parlamentu jsou voleni na dva roky, vždy dva zástupci z jedné třídy (3. – 9. ročník).
Parlament se řídí Statutem školního žákovského parlamentu, který vymezuje činnost a cíle parlamentu. Tento Statut musí být schválen nadpoloviční většinou a v průběhu fungování parlamentu může být nadpoloviční většinou doplněn nebo změněn.

S parlamentem úzce spolupracuje také pověřený učitel, jehož role je určena Statutem školního žákovského parlamentu.
Tento vyučující pravidelně informuje vedení školy a ostatní učitele na pravidelných poradách pedagogických pracovníků
o činnosti parlamentu.

Seznam členů žákovského parlamentu 2023/2024
 Laura Potrusilová, Richard Šarman3. A
Stanislav Macík, Emily Válková3. B
Jonáš Blažíček, Jakub Kozumplík3. C
Miloš Kozumplík, Aneta Kotásková4. A
Lucie Kuchyňková, Iva Šišperová4. B
Barbora Kopečná, Štěpán Skřivánek5. A
Karel Všetula, Antonín Baňař5. B
Vendula Všetulová, Karolína Bílková6. A
Magdaléna Chromečková, Aneta Dufková6. B
Marek Slezák, Laura Hamšíková7. A
Jakub Hanáček, Vojtěch Nejezchleba7. B
Tereza Slezáková, Milan Všetula8. A
Tereza Hrubá, František Mikulík8. B
Marie Šrámková, Prokop Novák8. C
Lukáš Šantavý, Klára Tomečková9. A
Marek Vyoral, Nicolas Chupík9. B

 

Předseda parlamentu: 
Místopředseda parlamentu: 
Foto:
Zapisovatelka: Karolína Tomečková
Přenos informací do 1.-2. třídy: Marek Vyoral, Simona Trojková, Jan Doboš, Lukáš Šantavý, Tobiáš Kostelanský
Nástěnky:
Divoké karty: Jakub Tillich, Iva Šišperová – 3.B; Tereza Horňáková, Kateřina Zelinková – 4.A; Denis Mišurec – 7.C

Koordinátoři:
Bc. Klára Výmolová
Mgr. Eva Pavliňáková