Žákovský parlament je spojnicí mezi žáky a učiteli a také mezi žáky a vedením školy.
Měl by přinášet podněty ze strany členů parlamentu i ostatních žáků k lepšímu fungování komunikace mezi žáky
a učitelským sborem a ke zlepšení podmínek pro školní práci i další pobyt žáků ve škole.
Žákovský parlament dále působí preventivně proti sociálně patologickým jevům jako je např. šikana a fyzické
nebo psychické obtěžování.

Členové parlamentu jsou voleni na dva roky, vždy dva zástupci z jedné třídy (3. – 9. ročník).
Parlament se řídí Statutem školního žákovského parlamentu, který vymezuje činnost a cíle parlamentu. Tento Statut musí být schválen nadpoloviční většinou a v průběhu fungování parlamentu může být nadpoloviční většinou doplněn nebo změněn.

S parlamentem úzce spolupracuje také pověřený učitel, jehož role je určena Statutem školního žákovského parlamentu.
Tento vyučující pravidelně informuje vedení školy a ostatní učitele na pravidelných poradách pedagogických pracovníků
o činnosti parlamentu.

Seznam členů žákovského parlamentu 2018/2019
1. Milan Všetula; Karolína Žádníková; Matěj Jurásek 3. A
2. Denisa Zámečníková; Veronika Hrušková; Adéla Supová 3. B
3. Anna Bodová; Karolína Tomečková 3. C
4. Sára Žádníková; Tomáš Bublák 4. A
5. Nikol Maléřová; Jiří Lev 4. B
6. Markéta Tobolová; Klára Šrámková 5. A
7. Vincent Tureček; Michal Trčka 5. B
8. Adéla Moravčíková; Klára Kolářová 6. A
9. Martin Kuchyňka; Tereza Katzerová 6. B
10. Nela Staňková; Kristýna Nezvalová 6. C
11. Martin Trčka; Elen Reinitzová 7. A
12. Pavel Tobola; Alice Ondrušová 7. B
13. Martin Hanáček; Jakub Mareček 8. A
14. Radek Břečka; Alžběta Zavřelová 8. B
15. Martin Ivan; Vendula Míčková 9. A
16. Karolína Petraturová; Nicol Ptáčníková 6.B

 

Předseda parlamentu: Martin Ivan
Místopředseda 1. stupně: Markéta Tobolová
Místopředseda 2. stupně: Pavel Tobola
Tiskový mluvčí: Karolína Petraturová
Foto: Martin Hanáček
Kronikáři: Jiří Lev, Michal Trčka
Přenos informací do 1.-2. třídy: Ellen Reinitzová, Martin Trčka
Nástěnkáři: Klára Šrámková, Aneta Fialová, Klára Kolářová, Adéla Moravčíková, Kristýna Nezvalová, Nela Staňková
Zápisy: Karolína Všetulová
Zápisy z akcí:
Vendula Míčková, Nicol Ptáčníková