Žákovský parlament je spojnicí mezi žáky a učiteli a také mezi žáky a vedením školy.
Měl by přinášet podněty ze strany členů parlamentu i ostatních žáků k lepšímu fungování komunikace mezi žáky
a učitelským sborem a ke zlepšení podmínek pro školní práci i další pobyt žáků ve škole.
Žákovský parlament dále působí preventivně proti sociálně patologickým jevům jako je např. šikana a fyzické
nebo psychické obtěžování.

Členové parlamentu jsou voleni na dva roky, vždy dva zástupci z jedné třídy (3. – 9. ročník).
Parlament se řídí Statutem školního žákovského parlamentu, který vymezuje činnost a cíle parlamentu. Tento Statut musí být schválen nadpoloviční většinou a v průběhu fungování parlamentu může být nadpoloviční většinou doplněn nebo změněn.

S parlamentem úzce spolupracuje také pověřený učitel, jehož role je určena Statutem školního žákovského parlamentu.
Tento vyučující pravidelně informuje vedení školy a ostatní učitele na pravidelných poradách pedagogických pracovníků
o činnosti parlamentu.

Seznam členů žákovského parlamentu 2021/2022
Eva Knotková, Barbora Kopečná 3. A
Jakub Sedláček, Natálie Roušová 3. B
Tadeáš Matoušek, Barbora Žádníková 4. A
Radovan Tomeček, Mikuláš Vřeský 4. B
Marek Slezák, Jakub Zich 5. A
Simona Kopečná, Adéla Hanáčková 5. B
Karolína Frolková, Jan Tillich 5. C
Tomáš Habarta, Milan Všetula 6. A
Veronika Hrušková, Denisa Zámečníková 6. B
Karolína Tomečková, Jan Doboš 6. C
Lukáš Šantavý , Tobiáš Kostelanský 7. A
Simona Trojková, Marek Vyoral 7. B
Klára Šrámková, Adéla Herodesová 8. A
Lilian Sarah Ziková, Karolína Beková 8. B
Alex Lovecký, Michal Minařík, Ondřej Bulvas, Barbora Hanáčková 9. A
Kateřina Božková, Tereza Katzerová 9. B

 

Předseda parlamentu: 
Místopředseda 1. stupně: 
Místopředseda 2. stupně:
Tiskový mluvčí:
Foto:
Přenos informací do 1.-2. třídy: 
Zápisy: 
Divoké karty: Kateřina Zelinková – 3. A; Tereza Horňáková – 3. A; Natálie Galářová – 8. A; Hana Bodová – 8. A

Koordinátoři:
Mgr. Jana Hlaváčková
Mgr. Jana Adamcová