Žákovský parlament je spojnicí mezi žáky a učiteli a také mezi žáky a vedením školy.
Měl by přinášet podněty ze strany členů parlamentu i ostatních žáků k lepšímu fungování komunikace mezi žáky
a učitelským sborem a ke zlepšení podmínek pro školní práci i další pobyt žáků ve škole.
Žákovský parlament dále působí preventivně proti sociálně patologickým jevům jako je např. šikana a fyzické
nebo psychické obtěžování.

Členové parlamentu jsou voleni na dva roky, vždy dva zástupci z jedné třídy (3. – 9. ročník).
Parlament se řídí Statutem školního žákovského parlamentu, který vymezuje činnost a cíle parlamentu. Tento Statut musí být schválen nadpoloviční většinou a v průběhu fungování parlamentu může být nadpoloviční většinou doplněn nebo změněn.

S parlamentem úzce spolupracuje také pověřený učitel, jehož role je určena Statutem školního žákovského parlamentu.
Tento vyučující pravidelně informuje vedení školy a ostatní učitele na pravidelných poradách pedagogických pracovníků
o činnosti parlamentu.

Seznam členů žákovského parlamentu 2021/2022
Miloš Kozumplík, Adéla Kozumplíková 3.A
Damián Menšík, Markéta Frolková 3.B
Eva Knotková, Barbora Kopečná 4. A
Noemi Ada Blackie, Karel Všetula 4. B
Tadeáš Matoušek, Barbora Žádníková 5. A
Radovan Tomeček, Mikuláš Vřeský 5. B
Marek Slezák, Simona Kopečná 6. A
Jakub Hanáček, Vojtěch Nejezchleba 6. B
Tereza Slezáková, Milan Všetula 7. A
Tereza Hrubá, Marie Levová 7. B
Karolína Tomečková, Jan Doboš 7. C
Lukáš Šantavý , Tobiáš Kostelanský 8. A
Simona Trojková, Marek Vyoral 8. B
Klára Šrámková, Adéla Herodesová 9. A
Lilian Sarah Ziková, Karolína Beková 9. B

 

Předseda parlamentu: Karolína Beková
Místopředseda parlamentu: Lilian Sarah Zichová
Foto: Karolína Beková, Lilian Sarah Zichová
Zapisovatelka: Karolína Tomečková
Přenos informací do 1.-2. třídy: Marek Vyoral, Simona Trojková, Jan Doboš, Lukáš Šantavý, Tobiáš Kostelanský
Nástěnky: Adéla Herodesová, Natálie Galářová
Divoké karty: Jakub Tillich, Iva Šišperová – 3.B; Tereza Horňáková, Kateřina Zelinková – 4.A; Denis Mišurec – 7.C

Koordinátoři:
Bc. Klára Výmolová
Mgr. Eva Pavliňáková