Žákovský parlament je spojnicí mezi žáky a učiteli a také mezi žáky a vedením školy.
Měl by přinášet podněty ze strany členů parlamentu i ostatních žáků k lepšímu fungování komunikace mezi žáky
a učitelským sborem a ke zlepšení podmínek pro školní práci i další pobyt žáků ve škole.
Žákovský parlament dále působí preventivně proti sociálně patologickým jevům jako je např. šikana a fyzické
nebo psychické obtěžování.

Členové parlamentu jsou voleni na dva roky, vždy dva zástupci z jedné třídy (3. – 9. ročník).
Parlament se řídí Statutem školního žákovského parlamentu, který vymezuje činnost a cíle parlamentu. Tento Statut musí být schválen nadpoloviční většinou a v průběhu fungování parlamentu může být nadpoloviční většinou doplněn nebo změněn.

S parlamentem úzce spolupracuje také pověřený učitel, jehož role je určena Statutem školního žákovského parlamentu.
Tento vyučující pravidelně informuje vedení školy a ostatní učitele na pravidelných poradách pedagogických pracovníků
o činnosti parlamentu.

Seznam členů žákovského parlamentu 2019/2020
1. Jakub Zich, Jasmína Kozumplíková 3. A
2. Lukáš Herodes, Karolína Šimková 3. B
3. Karolína Frolková, Jan Tillich 3. C
4. Karolína Žádníková, Tereza Slezáková 4. A
5. Veronika Hrušková, Denisa Zámečníková 4. B
6. Karolína Tomečková , Jan Doboš 4. C
7. Klára Tomečková, Tobiáš Kostelanský 5. A
8. Nikolas Chupik, Jiří Lev 5. B
9. Klára Šrámková, Adéla Herodesová 6. A
10. Lilian Sarah Zichová, Karolína Beková 6. B
11. Adéla Moravčíková, Klára Kolářová 7. A
12. Tereza Katzerová, Kateřina Božková 7. B
13. Nela Staňková, Kristýna Nezvalová 7. C
14. Martin Trčka, Michaela Uřičářová 8. A
15. Pavel Tobola, Alice Ondrušová 8. B
16. Aneta Fialová, Karolína Slaníková 9. A
17. Karolína Všetulová, Radek Břečka 9. B

 

Předseda parlamentu: Pavel Tobola
Místopředseda 1. stupně: Karolína Žádníková
Místopředseda 2. stupně: Aneta Fialová
Tiskový mluvčí: Karolína Všetulová
Foto: Radek Břečka
Přenos informací do 1.-2. třídy: Klára Šrámková, Adéla Herodesová
Zápisy: Karolína Slaníková
Divoké karty: Natálie Galářová, Hana Bodová, Adéla Hanáčková, Adéla Supová, Kristýna Káčerová, Adéla Hanáčková

Koordinátoři:
Mgr. Jana Hlaváčková
Mgr. Jana Adamcová