Dne 28. 11. se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce.

Zúčastnilo se 25 žáků z 8. – 9. ročníku. Soutěžící plnili úkoly z mluvnice a poté psali slohový úkol.

1. místo získala Julie Maňáková (9. A), 2. místo Lilian S. Zichová (9. B), 3. místo obsadila Sára Varsamisová (9. A). Úspěšným řešitelům blahopřejeme.