Dne 26. 11. 2018 se konalo školní kolo Olympiády z ČJ.

Zúčastnilo se 20 žáků 8. – 9. ročníku. Plnili úkoly z mluvnice a poté psali slohový úkol.

Na 1. místě se umístila žákyně 9. B Ludmila Tutková, na 2. místě Lucie Filipová z 8. A.
Obě dívky budou reprezentovat naši školu v okresním kole.

Blahopřejeme.