Dne 22. září proběhly oslavy 10. výročí založení naší školy.

součástí oslav byla slavnostní mše svatá, kterou sloužil Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký,
v kině Morava připravili naši žáci kulturní program „Škola základ života“ a v prostorách školy byla instalována výstava
„10 let života církevní školy“. Návštěvníci se mohli pobavit při koštu vína a písničkách cimbálové muziky Fraj.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a podpořili naši školu svou účastí.