Ve čtvrtek 10. září šli žáci druhých tříd do dětského oddělení místní knihovny, kde byli královnou z království knih slavnostně pasováni na čtenáře.

Každé z dětí královně předvedlo své čtenářské dovednosti a spolu se čtenářským průkazem si odneslo
i dárek v podobě hezké knížky.