V sobotu 16. října se nejmladší členové pěveckého sborečku naší školy zúčastnili slavnosti „Vítání občánků do života“
v obřadní síni MěÚ ve Veselí nad Moravou.

Společně jsme strávili velmi příjemné dopoledne.

Vítání občánků