Žáci 7. B se ve dnech 28. – 30. ledna zúčastnili pobytového kurzu Škola pro udržitelný život, který se konal v rámci projektu KaPoDaV (Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a další vzdělávání).

Kurz probíhal na Rychtě Krásensko (pracoviště SEV Lipka) v krásném prostředí Drahanské vrchoviny.

Cílem programu je podpořit místně zakotvenou výuku a komunitní činnost škol, žáky postavit do role hybatelů změn,
prohlubovat jejich vztah k místu.
Žáci během tří dnů vše trénovali – vymýšleli, tvořili, spolupracovali, komunikovali, prezentovali své návrhy
a miniprojekty realizovali…