Spolupráci se seniory ze Zdislavy jsme nepřerušili, ani když nám okolnosti a situace moc nepřejí.

I když se nemůžeme navštěvovat a osobně společně tvořit, zvolili jsme spolupráci ,,na dálku .“ S dětmi tvoříme v družině a senioři tvoří ve stacionáři, kdy si zvolíme společné téma a pak se ,,chlubíme“ svými krásnými výtvory. Tentokrát jsme zvolili téma Podzimní radosti a myslím, že se nám to všem moc povedlo.