v rámci prevence nežádoucích jevů

v oblasti zadlužování, proběhly na naší škole 9.4.2019.
Tyto programy nabídlo zprostředkovat pro naši školu město Veselí nad Moravou.
Programy proběhly v 5. a v 9. ročnících a byly zaměřeny na tématiku
Peníze, Hospodaření domácnosti, Finanční produkty, Rizika v digitálním světě,
Odpovědné zadlužování, Exekuce, Moderní platební prostředky a metody.
Přednášky provedli odborníci z ČSOB ve volné a pro žáky zábavné a interaktivní formě. Věříme, že byla pro naše žáky přínosem a pomůže jim v orientaci v této oblasti.