„KYBERŠIKANA“

proběhly 20. 11. 2018 u našich šestých ročníků.
Interaktivní přednášky zástupce zapsaného spolku Abatop, pana Pakosty, byly jako vždy na vysoké profesionální úrovni
a naše žáky nejen poučily, ale žáci jimi byli zcela zaujati.
Seznámili se s „nemocí“ zvanou šikana, nebo kyberšikana.
Děti se učily rozpoznávat nebezpečí zneužívání osobních dat, ale také jak se bránit proti lidem,
kteří se je skrze manipulaci mohou ohrožovat.
Pořady byly pro naše děti velkým přínosem v oblasti jejich bezpečnosti na internetu.