Rozmanité zpracování příběhu narození Ježíše Krista prolínalo 20. 12. projektové vyučování na prvním stupni.

První třídy navázaly na celoroční spolupráci s nejstaršími žáky – deváťáky, ti dětem připravili vánoční pohádkový kvíz,
sportovní aktivity v tělocvičně a společně se kreativně projevili při zdobení perníčků.
Samostatně pak už prvňáčci v prostředí svých tříd objevovali tajemství ukryté ve vánočním příběhu
prostřednictvím programu Sluníčko.
Druhé ročníky už vánoční příběh četly a zpracovaly do obrázkového leporela, vyrobily betlémek.
Třeťáci pohlédli na tradiční Vánoce očima Josefa Lady prostřednictvím jeho ilustrací, zaposlouchali se do melodií
vánoční mše J. J. Ryby Hej, mistře, koledovali v tradičních oděvech i dramatizovali vánoční příběh rodičům ve vystoupení.
Čtvrťáci si nechali příběh přednést „odborníkem na slovo vzatým“ – naším panem kaplanem, navštívili seniory na místním DPS, aby je potěšili v předvánočním čase zpěvem a přáním, pozvali je také mezi sebe do školy ke stromečku.
Páťáci zvládli tematiku narození Ježíše i v anglickém jazyku v ilustrovaném animovaném videu, konfrontovali naše vánoční tradice s anglickými, vyrobili vánoční vitráž do oken, anglicky si zazpívali o Vánocích.