Ve čtvrtek 25. dubna se žáci II. stupně sešli ve školní jídelně k příležitosti prezentování činností projektového dne
,,Poselství křesťanských Velikonoc“, který prožili ve Svatém týdnu. Všechny aktivity projektového dne propojovalo téma KŘÍŽ.

Žáci 6. ročníku ztvárnili události Zeleného čtvrtku. Během dne vyslechli přednášku pana Mgr. Jiřího Přibyla ,,Návštěva Svaté země“, pekli nekvašený chléb a připravovali poslední večeři.

Žáci 7. tříd prezentovali události týkající se Velkého pátku, který je spjatý s ukřižováním Ježíše Krista. V muzeu si vyslechli přednášku pana V. Trachtulce o drobných sakrálních památkách na území Veselí a na faře zhlédli prezentaci pana V. Radocha „Křížová cesta“. Žáci dramaticky zpracovali a nafotili zastavení Křížové cesty.

Žáci 8. ročníků připravili události týkající se Bílé soboty. Navštívili významné sakrální památky a vyslechli velikonoční vyprávění Mons.V. Vrby v kostele sv. Andělů strážných.

Žáci 9. ročníků připravili prezentaci nejdůležitější události křesťanské víry, kdy mrtvý Ježíš vstal z hrobu
k novému životu – Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční.