Hardware, software

Naprosté základy Windows

Názvy komponentů doplňuj bez mezery a v češtině

Typy souborů