9. ročník

Číselné výrazy

Číselné výrazy – procvičování

Mnohočleny

Jak řešit rovnice

Rovnice – procvičování

Soustava rovnic – dosazovací metoda

Soustava rovnic – kombinovaná metoda

Soustava rovnic – procvičování

Rozdělení funkcí

Lineární funkce – teorie a příklady

Pohybové úlohy 1

Pohybové úlohy 2

Pohybové úlohy 3

Pohybové úlohy 4

Úlohy o společné práci 1

Úlohy o společné práci 2

Úlohy o společné práci 3