Projekt „48 hodin deváťáka“

Termín: 3. června 2024 – 7. června 2024

Co je cílem a smyslem tohoto projektu: prověření naplňování klíčových kompetencí školního vzdělávacího programu Církevní základní škola a dovedností využití znalostí u žáků 9. ročníku.

Cíl projektu

Projekt se skládá z následujících částí:
a) zadání úkolu, volba tématu
b) práce na úkolu, na prezentaci a jeho zpracování
c) prezentace práce a obhajoba před komisí
d) vyhodnocení projektu
A) Zadané úkoly mají společného jmenovatele – „Naše škola, naše město“ a jsou průřezem všech předmětů
B) Práce na úkolu, na prezentaci a její zpracování v PowerPointu od pondělí 3. 6. 9:00 do středy 5. 6. 9:00
C) Prezentace práce a obhajoba před komisí probíhá ve středu 5. 6. až pátek 7. 6. v učebně F-Ch

D) Vyhodnocení projektu proběhne v pátek 7. 6. 2024

Vyhodnocení projektu
UKÁZKY PREZENTACÍ ŽÁKŮ:
Daniela Hamšíková- SLPT Radošov
Jan Horňák+ Jiří Lev – Železniční doprava ve Veselí nad Moravou
Jana Burešová – Kostel Sv. Andělů stážných
Laura Šalomounová – Zarazický krajní dům
Tobiáš Kostelanský – Stavební aktivity v dnešním Veselí
Tomáš Hruška – El. energie ve Veselí nad Moravou
Tomáš Jan Bublák – Městská knihovna ve Veselí nad Moravou