Projekt „48 hodin deváťáka“

Termín: 13. června 2022 – 17. června 2022

Co je cílem a smyslem tohoto projektu: prověření naplňování klíčových kompetencí školního vzdělávacího programu Církevní základní škola a dovedností využití znalostí u žáků 9. ročníku.

Cíl projektu

Projekt se skládá z následujících částí:
a) zadání úkolu, volba tématu
b) práce na úkolu, na prezentaci a jeho zpracování v PowerPointu
c) prezentace práce a obhajoba před komisí
d) vyhodnocení projektu
A) Zadané úkoly mají společného jmenovatele – „Naše škola, naše město“ a jsou průřezem všech předmětů
B) Práce na úkolu, na prezentaci a její zpracování v PowerPointu od pondělí 13. 6. 9:00 do středy 15. 6. 9:00 
C) Prezentace práce a obhajoba před komisí probíhá ve středu 15. 6. až pátek 17. 6. v učebně F-CH + Inf

D) Vyhodnocení projektu proběhne v pátek 17. 6.

UKÁZKY NEJLEPŠÍCH PREZENTACÍ ŽÁKŮ:
Hanáčkova Barbora – Historie Bartolomějského náměstí
Hanáková Eliška- Můj život s koněm
Kalmanová Adéla – Pěší trasa Veselím a blízkým okolím
Kolářová Klára – Římskokatolická farnost ve Veselí nad Moravou
Krepčíková Kateřina – Skauting ve Veselí n. Mor.
Matyáš Červinka- léčivé byliny v zámeckém parku
Moravčíková Adéla – Poruchy příjmu potravy, sebepoškozování
Podhorná Eliška- Zdravotnické služby ve Veselí nad Moravou
Přibyl Matyáš – Skauting ve Veselí nad Moravou
Stáncová Anežka – Kroje na Veselsku