Projekt „48 hodin deváťáka“

Termín: 10. června 2019 – 12. června 2019

Co je cílem a smyslem tohoto projektu: prověření naplňování klíčových kompetencí školního vzdělávacího programu Církevní základní škola a dovedností využití znalostí u žáků 9. ročníku.

Cíl projektu

Projekt se skládá z následujících částí:
a) zadání úkolu, volba tématu
b) práce na úkolu a jeho zpracování ve Wordu
c) práce na prezentaci a její zpracování v PowerPointu
d) prezentace práce a obhajoba před komisí
e) vyhodnocení projektu
A) Zadané úkoly mají společného jmenovatele – „Naše škola, naše město“ a jsou průřezem všech předmětů
B) Práce na úkolu a jeho zpracování ve Wordu probíhá od pondělí 10. 6. 8:30 do středy 12. 6. 8:30 
C) Práce na prezentaci a její zpracování v PowerPointu probíhá ve středu 12. 6. od 8:30 do 14:00
D) Prezentace práce a obhajoba před komisí probíhá ve čtvrtek 13. 6. a pátek 14. 6. v učebně F-CH

E) Vyhodnocení projektu proběhne v pondělí 17. 6.

UKÁZKY NEJLEPŠÍCH PREZENTACÍ ŽÁKŮ: