Projekt „48 hodin deváťáka“

Termín: 5. června 2023 – 9. června 2023

Co je cílem a smyslem tohoto projektu: prověření naplňování klíčových kompetencí školního vzdělávacího programu Církevní základní škola a dovedností využití znalostí u žáků 9. ročníku.

Cíl projektu

Projekt se skládá z následujících částí:
a) zadání úkolu, volba tématu
b) práce na úkolu, na prezentaci a jeho zpracování v PowerPointu
c) prezentace práce a obhajoba před komisí
d) vyhodnocení projektu
A) Zadané úkoly mají společného jmenovatele – „Naše škola, naše město“ a jsou průřezem všech předmětů
B) Práce na úkolu, na prezentaci a její zpracování v PowerPointu od pondělí 5. 6. 9:00 do středy 7. 6. 9:00
C) Prezentace práce a obhajoba před komisí probíhá ve středu 7. 6. až pátek 9. 6. v učebně F-CH + Inf

D) Vyhodnocení projektu proběhne v pátek 9. 6. 2023

UKÁZKY NEJLEPŠÍCH PREZENTACÍ ŽÁKŮ:

Historie fotbalu – Matěj Zelinka

Mortalita, způsoby pohřbívání a pohřebnictví v našem městě – Julie Maňáková

Můj život s koněm – Lucie Malinová

ZUŠ Veselí nad Moravou- Sára Varsamisová

Železniční doprava ve Veselí nad Moravou- David Petrucha