6. ročník

Afrika
Eroze
Sopečná činnost, zemětřesení
Stavba Země, oceánské dno
Země ve vesmíru
Atmosféra – procvičení
Hydrosféra – procvičení
Jezera
Ledovce
Lesy mírného pasu
Litosféra – procvičení
Mapy a čas na zemi
Pedosféra
Pouště
Savana
Stepi
Tropické deštné pralesy
Tundra
Zeměpisná síť
Zeměpisné souřadnice
Rovnoběžky
Zeměpisné souřadnice

7. ročník

Afrika
Asie – přírodní podmínky
USA
Západní Evropa
Amerika
Střední Asie

8. ročník

Pohoří ČR
Jihovýchodní Evropa
Západní Evropa
Bělorusko, Moldavsko
Evropa – hospodářství
Evropa – obyvatelstvo
Jižní Evropa
Pobaltské republiky
Rusko
Severní Evropa
Střední Evropa
Ukrajina
Řeky ČR
Geomorfologická mapa – Česká vysočina
Geomorfologická mapa – Západní Karpaty

9. ročník

Zeměpis sídel 1
Zeměpis sídel 2
Hospodářství
Rasy, národy, jazyky, náboženství
Sídla
Zemědělství
Znaky současného světa